MSD

MK6482 + pembrolizumam / pembrolizumab + placebo

Biodrugs/ Drugs
Cancer
Pembrolizumab + belzutifan vs pembrolizumab + placebo in the Adjuvant Treatment of Renal Cell Carcinoma Post Nephrectomy
3Phase III in Spain, 2Phase II, 1Phase I